Androméda

Mandala Androméda

Mandala Androméda – galaxie v Andromédě, prapůvod Kristovského lidstva – planeta Tara, zesílení dané frekvence a obnova v nás

V posvátném jasu Andromédy, galaxie co nese vyšší vědomí než
lesk spojení,
co Mléčná dráha dokáže vytvořit, se planeta Tara nachází,
5. dimenze, Kristovo vědomí.

Zde mnoho základů těch, co přišli na tento svět.
Napojení, na tyto roviny vědomí, mohou mnoho mi otevřít.
Již nevěším hlavy, z pozemských energií, již vím, jakým darem je zde být.

Zář domova tvého, je ti požehnání dáno, jdi blíž,
k prapůvodu, k podstatě,
k síle, co vyslala tebe do úrovní, kde právě se nacházíš.

Galaxie Andromédy otevírá své brány.