Úvod

Tyto stránky jsou věnovány všem, kteří vedeni nepopsatelným pocitem touhy po poznání duchovní zákonů vesmíru, stvoření, lásky a především sami sebe kráčejí neúnavně vstříc objetí všeho a všech.

K Bohu vede jediná cesta a to je láska.

Hluboké přijetí, sebe objetí, promlouvat k sobě hlasem něhy a pohladit své vlastní rány. Dávat ze sebe to nejvyšší, to co život v druhých probouzí.

Odvahu mít jiný být a ze zajetí pravidel se vymanit, pak sebe spatření, v úžasu prozření, nad krásou co vyvěrá z jádra nás…

Co je automatické písmo?

Stav rozšířeného vědomí, kdy za pomoci koncentrace a zklidnění mysli se stáváme prostředníkem pro tok informací z různých úrovní vědomí a to formou písma, které je často vedeno jedním tahem.

Jeho využití má mnoho možností.

Od přijímání informací k rozvoji lidstva a člověka po individuální pokládání otázek a příjímání odpovědí k osobnímu růstu, řešení situací běžného života a pochopení příčin a následků.