Volání

V bráně čistého jasu,

tam,

kde shluky subatomárních částic otevírají zření do útrob prastvoření,

nalézá se,

síla podstaty ve své kráse.

Není zde nic,

co JÁ jest rovnajíc,

zde může vkročit jen čisté tvé vědomí,

jež překročilo iluzi mysli.

Zde posvátnost každý nalézá,

zde svitek vyšších úkolů je ti předáván.

Zde započíná tvá pouť nesoucí cejch nejvyššího světla UNIVERSA.

Na prahu brány,

rozevírajíc dimenzionální klíč do nekonečnosti bytí,

jest každý očekáván.

Věky věků, touží duše tvá, překročit tento práh.

Ať touha její je uslyšena.

Pamatuj, v tichosti tvého nitra, ukáže se ti cesta.

Amen.