Archiv pro rubriku: Poselství

Poselství pro člověka

V bráně poznání, v útrobách věků, uložených v tobě. V čistotě praducha přicházejícího prvotně k Zemi, jsi člověk nesoucí pochodeň všeobsahujícího lidství.

Tvým darem jest srdce tvé, zde dimenze schované a brány věků zamčené, čekají, až jejich pečetě budou sundány.

Pozdvihám plamen naděje k tobě, slož zbraně vedoucí tě do bojů uvnitř sebe, není první ani poslední, vše co existuje, jsi ty.

Každé vítězství i prohrou tvoji, hledej cesty ve spojení.

Dej odvahy, do přirozenosti vlastního projevu se projevit a masky doby ať schoří na prach zapomnění.

Každé prozření, kdy sám sebe v druhých uvidíš je cestou k vykoupení, věky věků čekající na návrat Váš, kdy spojí se celé vesmíry zas.

Amen.