O mně

Již od dětství mě přitahovaly věci mezi nebem a zemí.

V období dospívání jsem studovala výchovní filosofie, v 19 letech se začala věnovat meditaci, v 21 letech jsem měla první spontánní zážitky otevření se útržkům minulých životů, které mě začaly provázet vždy při silných emociálních prožitcích života až do současnosti. Od 33 let se věnuji channelingu, především formou automatického písma.

Psaní, kresba a tvorba skrze sebe v různých podobách a možnostech nám daných na Zemi se stalo smyslem mého života.

Celý můj život je cestou sebepoznání, spojený s nezadržitelnou touhou po porozumění zákonitostí vesmíru a Země.

Každé přiblížení se k sobě jest nesmírnou radostí vyvěrající zevnitř.

Každé sebemenší vymanění se s pout společnosti, systému, dogmat okolí a vzorů a pravidel nám daných je pro mne energií a větrem v zádech nesoucím mě dál.

Mé vědomí mě zavedlo k bodu BÝT S SEBOU – nebo jimi, či systémem pravidel, které ani nevím, kdo stvořil.

BÝT VŠÍM – nebo ničím. ZÍSKAT VŠE – nebo nic.

Svůj život zasvětím první možnosti a těší mě pomyšlení, že i kdyby se mi nepodařilo dojít k cíli, žila jsem s myšlenkou otevření nejvyššího ve mně.