Vědomí sebe

Cyklus Vědomí sebe je projekt, který vznik jako jedna z možností samostatné práce sám na sobě.

Celý základní cyklus je složen s deseti částí, s cílem přiblížit se sám k sobě.

Je to cesta procházení jednotlivými tématy, kdy se poodhalují aspekty, které je třeba opustit, to co není ku prospěchu nás a naopak rozvíjet to, co nám dává život.

Lekce jsou tvořeny formou nahrávek ke stáhnutí a každá se skládá s několika částí.

 1. Vnímáme rozumem (přednáška na dané téma)
 2. Prociťujeme dané, spojení s daným tématem srdcem (meditace)
 3. Vnášení do života – konkrétní úkoly (aktivní a samostatná práce na sobě)
 4. Sdílení (lze vybrat libovolnou formu – vyhovující mně)

Ukázka 6. části – přednášky – je umožněna k poslechu na youtube – https://youtu.be/K6N4Qu7ZHzo

Jak dané absolvovat? Jak se přihlásit, pokud mi to zaujalo? Jaké jsou možnosti absolvování  cyklu?

 1. MOŽNOST – společná cesta
 2. MOŽNOST – individuální cesta

Společná cesta:  Nový cyklus začíná v září 2016. Kontaktujte mě, možnost přihlášení je neomezena časově a lze se přihlásit již teď.

 • účastníkovy budou zasílány po zahájení každých 21. dní jednotlivé lekce – ke zpracování (21 dní je na poslech přednášky, meditace a aplikování do života),
 • vždy před koncem času na jednotlivé lekce bude možnost sdílení poznatků ve skupině, či formou emailu – tj. napsat své prožitky, vnímání a má zpětná reakce)

Individuální cesta: Tato cesta umožňuje začít kdykoliv a zvolit si své vlastní tempo.

 • výhodou je, že témata, která jsou méně aktuální lze absolvovat rychleji a naopak, zvolit delší časový úsek pro to, co je pro mě stěžejní.
 • tato cesta nemá společné sdílení –
 • místo daného je zde možnost využít:

2x konzultace za dobu cyklu po telefonu nebo skype – 30 min. (dle domluvy)

1x úvodní poselství pro člověka formou napojení  skrze automatické písmo (na začátku cyklu)

1x osobní konzultace formou autom. písma – řešení skrze napojení aktuálního tématu pro daného člověka dle potřeby, lze využít dle aktuálnosti během celého cyklu)

Cena jednotlivých celků Vědomí sebe:

 1. možnost – 4650,- Kč ( 10x přednáška, 10x meditace, 10x úkol, 10x sdílení)
 2. možnost –  5200,- Kč ( 10xpřednáška, 10xmeditace, 10x úkol, 1x úvodní poselství skrze automatické písmo přímo pro daného člověka, 2x konzultace tel., 1x osobní konzultace formou automatického písma, vlastní tempo)

TÉMATA

Vědomí sebe:

 1. Vědomí sebe (co je vědomí sebe, co je jeho cílem, přítomnost, minulost, budoucnost, cesta pozorování a bdělosti, vnímání sebe)
 2. Emoce (emoce a ego, důležitost emocí pro náš vzestup, jak s nimi pracovat, co nám ukazují, nevědomé se dostává do vědomí)
 3. Kde ztrácíme svoji energii (jak, čím a kde nám uniká naše vlastní energie, ztráta a získávání energie)
 4. Hodnota sebe (co je naše skutečná hodnota, z čeho se skládá, co ji tvoří, odpoutání se od hodnot druhých, otevření svých pravých hodnot)
 5. Sebeúcta, hranice a mantinely (úcta k sobě, co to je ovzduší úcty, utváření zdravých hranic)
 6. Důvěra a vnitřní jistota (z čeho vychází, jak ji v sobě otevřít a důvěřovat svému vedení)
 7. Lpění a závislosti (strachy, omezení, připoutanost)
 8. Touhy, přání, realizace sebe (co to znamená přát si pro sebe to nejvyšší, realizace v životě)
 9. Sebeláska (začít mít rád sám sebe, je jen jedna láska utlumena frekvencí nás samotných, kritika)
 10. Rovnováha (nalezení rovnováhy uvnitř sebe, co nám ji ubírá)

 

VĚDOMÍ SEBE II. – cyklus cesty k vědomí sebe, cesty skrze čakry našeho těla. 

1. PŘIJETÍ KOŘENŮ – sebepřijetí, 2. VNITŘNÍ DÍTĚ – prociťuji sebe, druhé, 3. OCENĚNÍ – mám moc, 4. MÁM SE RÁD – léčení křivd, 5. SEBEVYJÁDŘENÍ – pouštím hodnocení, 6. MÁM SVÉ VIZE – otvírám intuici, opouštím sebeklam a iluze, 7. JSEM – smysl života.

 

Každá lekce se skládá ze tří částí:

a) přednáška ( včetně poselství seslaného v napojení k danému)

b) meditace   (prožití daného tématu dle seslaného vedení, prožitek vnímaný pravou hemisférou k procítění )

c) úkol          ( praktikování do života daných poznatků- zadání úkolu a následné sdílení společně v příští lekci ve skupině nebo individuálně skrze email)

O bližší informace pište na email: katamareskova@centrum.cz, nebo telefonicky mě kontaktujte: 774255783