Hojnost

Mandala Hojnost

Mandala Hojnost – harmonizuje mentální sféru nás, přijmutí energie dostatku všeho, neomezený tok všeho, nic mi není odepřeno

Zapomeň na vše, co tobě bylo do mysli dáno.
Zapomeň na slovo nelze.
Vše je a vše je tu pro tebe.
Země je místem bohatství a blahobytu, všeho je dostatek.

Hojnost je tok všeho. Bůh stále dává vše. Nic není ti odepřeno.
Otevři náruč svoji a přestaň myšlenky nedostatku živit.
Tvá mysl je boží, tvé přesvědčení ji ničí a ona pak nedostatečné tvoří.
Vše je lehkostí, život tobě vše přináší, jsi tu pro štěstí, ne tíhu okusit.

Dovol si pro sebe přát to nejvyšší.
Živit myšlenku na štěstí co tě potěší.
Ač tvé bohatství nepochází z tohoto světa, tento svět, může ti dát vše.