Lemúrie

Mandala Lemúrie

Mandala Lemúrie – energie Lemúrie a Atlantidy, pradávné spoje v nás, duchovní energie zesilující návrat k dané frekvenci, otevření svých pradávných nedokončených úkolů a navázání na ně

Královna Lemúrie , jejíž srdce pro krystalické vědomosti žije,
otvírá vědomí těm na Zemi, co v nejnižší úrovni se zrodili.
Tisíce odlesků vedených, v chrámech v posvátnosti stvořených,
stále je dostupných, jen vibrace propojit, kmity tvé žádají zrychlení.

Královna mágů spojuje vědomí v jedno jediné,
zná krystalická tajemství, jež otvírají brány pozemské i nebeské.
Napojení na DNA svojí prapůvodní.
Vlásečnice do nekonečnosti se rozpínají, není žádných hranic,
kam nemohl by jsi vyjít.

Mágové Lemúrie, co zrozeni teď na Zemi, úkol posvátný přijali,
tisíce let v tělech úpadku čekají,
až zpět frekvenci obnoví a vědomí Lemúrie na Zemi obnoví.
Požehnání královny se snáší, čas naplnění se blíží.