Odvaha

Mandala Odvaha

Mandala Odvaha – energie posilující jednání a činy, odvahu jednat v souladu s vnitřním cítěním, čelit zpříma všem situacím

Odvaha jest přirozeností člověka.
Jehož účelem jest to nejvyšší odmykat.
Jsi člověk, jsi obsahem všeho, neseš v sobě Boží jméno.

Ve jménu strachu bylo vytvořeno to, co sebralo z paměti Vám, Vaše Boží jméno.
Zvedni oči své, nežij to, co není tvé.
V energii odvahy, stáváš člověkem a věz, že v pravosti strach není.
A bez něj navrací se ti tvá pravá tvář.
Přichází boží zář a život se otvírá do podoby, kdy spatříš tvorbu v radosti a objetí lehkosti.